Internkontroll Elektro

Internkontroll elektro, eller vernerunde, er en pålagt HMS-aktivitet hvor man går en runde i bygget for å få oversikt over feil og mangler ved det elektriske anlegget.

PQS AS har utviklet en egen vernerundeapp for IPhone, som gjør rapportering etter internkontroll meget enkelt. Man registrerer avvikene i appen, og får ut en god, enkel rapport i pdf over avvikene.

Avvik klassifiseres i hht NS - 3424:

Skjermbilde 2017 04 07 kl. 09.45.13

 PQS AS og våre kontrollører er sertifisert i hht NEK 405:2015 Elkontroll Næring hos DNV og Nemko.

Eksempel på rapport finner du her:PQS Alvøen-20170208VR-v2

Ta kontakt med oss for demonstrasjon og ytterligere info, eller registrer dine rom og fordelinger her, så sender vi deg et tilbud på Internkontroll Elektro. Registrer hvilken bygningstype det er snakk om (bolig, hotell, industri, kontorlokaler mm) og hvor mange fordelinger og rom (t.o.m. 25m2, fra 25-50m2, fra 50-100m2, større enn 100m2) som skal kontrolleres.

Registreringsskjema!

Les mer om vår vernerundeapp i AMNytt.