Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll er en nøytral kontroll, og her kontrolleres det at anlegget tilfredsstiller de krav som er stilt til person-, brann- og driftssikkerhet.

Vi opplever svært ofte å finne vesentlige feil og mangler under mottakskontrollen. Ofte er feilene vi finner relatert til feil prosjektering og/eller feil utførelse.

Ved å gjennomføre en slik kontroll på et tidlig tidspunkt kan konsekvensene med å utbedre feilene reduseres. Slik sett er dette derfor en lønnsom investering for våre kunder.

En typisk tredjepartskontroll vil avdekke om anlegget:

 • har korrekt dokumentasjon
 • har en fagmessig utførelse
 • er korrekt levert og utstyrt
 • har tilfredsstillende brannsikkerhet
 • har tilfredsstillende personsikkerhet
 • har tilfredsstillende driftssikkerhet

Under er noen eksempler på feil som vi har avdekket og som ofte går igjen:

 • Manglende eller mangelfull samsvarserklæring og risikovurdering
 • Underdimensjonert UPS
 • Beregninger er ikke utført i henhold til standard
 • Valgte vern har ikke tilstrekkelig bryteevne
 • Det er ikke samsvar mellom beregning og installerte vern
 • Justerbare vern er ikke justert i henhold til beregning
 • Det er ikke brukt vern av samme fabrikat i anlegget som påkrevet
 • Det er angitt utjevningsforbindelser uten at slike er etablert