Termografering

Varmgang i elektriske koblinger er et tegn på dårlig kontakt som senere kan føre til brann med påfølgende utbedringskostnader. Ved å avdekke slik varmgang umiddelbart vil utbedringskostnadene bli vesentlig lavere, da man kan planlegge eventuelle driftsavbrudd i god tid på forhånd.

For å kunne utføre elektrotermografi på en mest mulig effektiv måte, benytter våre termografører avansert utstyr. Vårt egenutviklete rapporteringssystem er utviklet med basis i spesielle egenskaper gitt av systemet, kombinert med utnyttelse av egne kunnskaper. 

Våre termografører er i dag sertifisert hos NEMKO og DNV i hht NEK405-1.

Selve termograferingen utføres på anlegg i drift, og det stilles krav om god kjennskap til elektriske anlegg for å kunne foreta termografering av kritiske deler. Da termografering utføres på spenningsførende anlegg, krever dette en fagmanns kunnskaper for at inspeksjonen skal kunne utføres på en trygg og sikker måte.

Utstyret kan raskt og enkelt gjøres klart for bruk, og selve rapporteringen foregår ved hjelp av avansert datautstyr og programvare. 

Termograferingskostnadene er i stor grad minimale i forhold til kostnader ved ikke planlagte driftsavbrudd. Tilbakemeldingene fra våre kunder som har benyttet våre tjenester er utvetydige:

"Termografiske inspeksjonsrapporter av så høy kvalitet burde inngå som regelmessige rutiner ved enhver bedrifts Internkontrollordning."
John Kleven, Det Lokale Eltilsyn, Oslo Energi

"Det er ganske åpenbart at slik fotografering vil avsløre skjulte brannfeller i elektriske anlegg før de utvikler seg til farlige branner. Et system med jevnlig avfotografering og retting av feil som avsløres, vil derved kunne hindre fremtidige brannkatastrofer."
Odd A. Rød, avd. sjef skadeforebyggende sektor, Gjensidige forsikring

"Termografering av elektriske anlegg er skremmende effektivt."
Hans Kristensen, elektrosjef, NRK