Byggkontroll

Byggkontroll

Vår samarbeidspartner, Bygg Control AS, har kompetanse innenfor bygg, og kan hjelpe dere med tetthetskontroll og termografering av byggets klimaskjerm.

Det kan være under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser, og rett før overtagelse som dokumentasjon på oppfylte krav i forskrift eller fra byggherre.

KONTAKT

Bygg Control AS

Niels Christian Moen
niels@byggcontroll.no
+47 670 70 050
+47 909 97 799

www.byggcontrol.no

Tetthetskontroll

Undersøkelser har påvist at luftlekkasjer er utbredt på nybygg. Det stilles kompetansekrav til både prosjekterende og utførende i byggeprosessen for å oppnå kravene i byggeteknisk forskrift. Selskapet gjennomfører tetthetskontroll av klimaskjermen i bygget under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser og før overtagelse for dokumentasjon.

I tillegg tilbys rådgivning for å oppnå et godt resultat. I henhold til TEK (byggeteknisk forskrift) er det følgende krav til tetthet i bygninger:

Ved 50 Pa trykkforskjell skal lekkasjetallene for småhus være ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time. For øvrige bygninger skal lekkasjetallene være ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.

Selskapet har erfaring med både enkle og komplekse prosjekter som leiligheter, eneboliger, rekkehus, hele boligblokker, sykehus, idrettshaller, flerbrukshaller, butikkbygg og kjøpesenter.

På referanselisten:

 • Statsbygg
 • Selvaag
 • Obos
 • Bermingrud Entreprenør
 • Betonmast
 • Øie

Det benyttes Retrotrec Blower-door for både små og store prosjekter. For deteksjon av lekkasjer benyttes termografikamera, røykpenn og lufthastighetsmåler. Målingene blir utført i henhold til NS-EN 13829 og leveres med prøverapport og tetthetsbevis.

Byggtermografering

Det benyttes termografikamera for visualisering av temperaturvariasjoner i bygget, både normale og unormale. På bygg kontrolleres og dokumenteres varmeisolasjon, kuldebroer, luftlekkasjer og ulike typer gulvvarme.

I tillegg kan det søkes etter mulige fuktskader med termografikamera. Skjulte feil og mangler ved utførelsen av isolasjonen, klimaskjermens tetthet og ulike typer fuktskader kan detekteres med byggtermografering. Luftlekkasjer vises tydelig på termografibildene. Kuldebroer grunnet feil konstruksjon vil også vises tydelig i et termografibilde.

Hvem har nytte av termografering i byggebransjen?

 • Prosjekterende vil høste erfaring fra forskjellige konstruksjonstype.
 • Entreprenøren kan unngå byggefeil som kan få konsekvenser.
 • Ved kontroller av et bygg i en tidlig fase avdekkes behov for endringer.
 • Eiendomsutviklere og forvaltere kan få kontrollert bygningene i forhold til varmeøkonomi, komfort og fuktskader.
 • Bruker får dokumentert at bygget som overtas oppfyller lovte krav til isolasjonsevne og lufttetthet.
 • Eiere av eldre bygg kan få hjelp med å finne uønskede luftlekkasjer.
Oppleves kalde gulv og ubehagelig trekk kan det være på grunn av luftlekkasjer. I tillegg til økt energiforbruk kan lekkasjene føre til økt risiko for kondens og soppvekst.