Systematisk kontroll og dokumentasjon kan spare store verdier

I henhold til Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) er det eiers og brukers ansvar at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes krav.

Våre ingeniører benytter FEBDOK, NETTDOK, Paladin DesignBase, ABBDOC og andre relevante beregningsverktøy for å dokumentere at elanlegget har tilfredsstillende elsikkerhet.

Vi har spesialisert oss på dokumentasjon av sikker strømforsyning. Flyplasser, sykehus og telekommunikasjon er anlegg der det stilles spesielle krav til sikkerhet i strømforsyningen.

Det er derfor viktig at man har valgt korrekt reservestrømforsyning, enten dette er reservekraft fra egen generator eller UPS, og at disse er riktig dimensjonert og koordinert.

 

Les mer: