Markedsledende på teknologi og kompetanse

Vår kompetanse er våre kunders trygghet, og som kunde skal du være trygg på å velge oss for dokumentasjon og tilstandskontroll av elektriske anlegg. Vår mangeårige kompetanse er din garanti for en sikker strømforsyning. 

Vi jobber med dokumentasjon, beregninger og nettanalyser av elektriske anlegg på fulltid. Dette sikrer våre kunder komplett dokumentasjon og søkbar historikk.

I vår sentrale database lagres alle beregninger, termograferinger, statistikk, historikk og personell. Denne er igjen tilgjengelig for våre kunder, slik at hver enkelt bedrift til en hver tid kan få tilgang til oppdaterte data for sine anlegg.

Vi har utviklet systemer for komplett dokumentasjon. Dette kan igjen kobles direkte mot systemer for internkontroll.

Vi kan tilby komplette elektroniske beregninger som også kan skrives ut på papir, og kabeltabeller som viser lengste kabelføring fra aktuell tavle ved bruk av et hvilket som helst vern-fabrikat. All dokumentasjon kan leveres elektronisk.

Les mer: